En 1398/11/03

 

به اطلاع دانشجویان دانشکده علوم پایه می رساند : کلیه کلاس های دکتر فائزی یکشنبه مورخ ' 93/11/25 ' تشکیل نمی شود.