En 1398/07/30

به اطلاع دانشجویان مهندسی شیمی می رساند کلاس صنایع غذایی دکتر نصرالله زاده روز دوشنبه مورخ 27/7/94 تشکیل نمی شود.