En 1400/06/30


کلیه کلاسهای خانم دکتر شریعتی از تاریخ 94/11/24 تا 94/11/27 تشکیل نمی شود.


 


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست ورودی 94


کلاسهای آزمایشگاه آلودگی صنعتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی روز یک‌شنبه مورخ 94/7/19 تشکیل نمی‌گردد. قابل توجه است که تمامی کلاسهای بعداز ظهر مورخ 94/7/19 تشکیل می گردد.

کلاسهای درس خانم اوشک سرایی در روزهای شنبه 93/1/30 و یکشنبه 93/1/31 تشکیل نخواهد شد.