En 1400/07/04


 

معرفی و تاریخچه‌ی مرکز

اعضای شورای تخصصی

بخشهای تحقیقاتی

 

استاد فقید دکتر امین کیوان، از نوابغ علوم شیلاتی، طرح اولین پایگاه تحقیقاتی علوم شیلاتی را در سال 1375 ارائه کرد به همین منظور دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، زمینی را که متناسب با نیازهای اصلی طرح بود به مساحت حدود 1/7 هکتار از طریق سازمان منابع طبیعی و اشخاص در منطقه ی چمخاله تحت پوشش در آورد. بر این اساس کارگاه ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی برای گرایش های اصلی شیلات شامل بهداشت و بیماریهای آبزیان، بیوتکنولوژی آبزیان، آب شناسی و آلودگیهای آب، تغذیه و فراورده های شیلاتی ،فیزیولوژی آبزیان و تکثیر و پرورش آبزیان  پیش بینی و راه اندازی شد.

در حال حاضراساتید و  دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه آزاد اسلامی کارورزی، طرح های تحقیقاتی ،پروژه ها و پایان نامه های تحصیلی خود را در این مرکز انجام می دهند که حاصل آن ها مقالات علمی و ایجاد راهکارهای عملی  جهت حل مشکلات و پاسخ به پرسش های موجود در این رشته است.

 

ریاست این مرکز بر عهده جناب آقای دکتر علی صادقپور عضو هیأت علمی گروه شیلات این واحد دانشگاهی است.


  •   دکتر حبیب وهاب زاده
  •  دکتر حسین خارا
  •  دکتر هادی ارشاد
  •  دکتر مسعود فرخ روز
  •  دکتر عباسعلی زمینی
  •  دکتر علی صادقپور
  •  دکتر محمدرضا رحیمی بشر
  •  دکتر فاطمه شریعتی
  •  دکتر کتایون کریم زاده
  •  دکتر اکرم تهرانی فر

بخش تکثیرو پرورش

این بخش دارای امکانات پرورش آبزیان گوناگون در تمام مراحل اعم از لارو ،بچه ماهی و مولدین  ماهیان سردآبی ،گرمابی و خنک آبی میباشد که برای آزمایشات ارزیابی تغذیه،شرایط محیطی تیمارهای ضد عفونی و درمانی ونیز انکوباسیون تخم آبزیان و آزمونهای مختلف هورمون تراپی و .. میباشد، همچنین یک سیستم نیمه مدار بسته آب مجهز به دستگاه درام فیلتر تصفیه فیزیکی آب و12 وان فایبرگلاس با  گنجایش 500لیتر میباشد،علاوه بر موارد یاد شده این بخش دربرگیرنده دو استخر خاکی در محوطه فضای باز مرکز به مساحت 1500متر مربع میباشد که در فصل تکثیر ماهیان گرمابی در ابتدا نقش استخر ذخیره آب و پس از ان جهت پرورش لارو بچه ماهی و با شرایط محدود نگهداری مولدین یا ماهیان پرواری گرمابی دارا میباشد از سال 1390تاکنون هر سال تکثیر ماهی سفید با هدف ایجاد الگوی مناسب روش تکثیر و نگهداری لارو بچه ماهی توسط دانشجویان کارشناسی شیلات  انجام میشود و بچه ماهیان حاصل جهت پروژه ها و پایان نامه هایتحقیقاتی دانشجویان در مقاطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار میگیرد،از سال 1389 تاکنون و پس از اجرای موفقیت آمیز تکثیر مصنوعی ماهی کپور با روشهای کارآمدتر که حاصل اجرای پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد بود هر ساله پس از تهیه مولدین این گونه تکثیر مصنوعی آن در فصل بهار با همکاری دانشجویان کارورزی انجام میشود که با فروش لارو بچه ماهیان تولید شده بخشی از هزینه های مرکز تامین میشود و نیز در تامین بچه ماهی پرورش دهندگان بخشهای خصوصی امکانات اندکی فراهم میشود و بخشی از تخمها،لاروها یا بچه ماهیان تولید شده جهت اجرای طرحها و پایان نامه مرکز مورد استفاده قرار میگیرند

 

- سالن انکوباسیون:مجهز به انکوباتور های ویس ، زوک ، تراف کالیفرنیایی است که انکوباتورهای ویس و زوک به ترتیب به تعداد 60و 6 دستگاه پرورش تخم لقاح یافته گونه های ماهیان گرمابی نظیر کپور معمولی ، آمور ،فیتوفاگ ،بیگ هد و ماهی سفید مورد استفاده قرار میگیرد ، انکوباتورهای تراف به منظور انکوباسیون تخم لقاح یافته ماهیان سرد آبی ونیز لارو گونه های تکثیر شده یا انتقالی به مرکز قابل استفاده است.

- حوضچه های ذخیره و انتقال آب:

آبی که از چاه وارد می شود توسط برج هواده هوادهی و از لحاظ pHو اکسیژن محلول تعدیل شده و وارد شبکه میشود.

- حوضچه های نگهداری مولدین:

در این بخش معمولا مولدین نر و ماده کپور معمولی یا ماهی سفید و در مواقع ضروری تاسماهیان پرورشی در سه استخر جداگانه به ظرفیت 20000لیتر برای هورمون تراپی و تکثیر مصنوعی بطور جدا قابل نگهداری می باشند.

سیستم نیمه مدار بسته و درام فیلتر:

در این بخش ، عملیات پرورشی گونه های مختلف و نیز طرح های آزمایشی پرورشی قابل اجرا می باشد.که شامل 12وان 500لیتری و یک دستگاه درام فیلتر و حوضچه ضدعفونی و برگشت آب میباشد.

  از گونه های موجود در این بخش میتوان به انواع کپور ماهیان پرورشی و نیز تعدادی فیل ماهی اشاره نمود که پس از حدود 2 سال به وزن تقریبی 2/2 کیلوگرم رسیده اند و بعنوان پیش درآمد طرح توسعه این بخش در زمینه پرورش ماهیان خاویاری تغذیه و نگهداری میشوند.

  
دستگاه اندازه گیری چربی و پروتئین

آزمایشگاه تغذیه و فرآورده های شیلاتی

در این بخش علاوه بر امکان برگزاری کارگاه ها و کلاس های آموزشی بکار گیری دستگاه های آنالیز کننده مواد ، امکان ارائه خدمات اندازه گیری پروتئین کل و چربی نمونه های ارسالی از مراکز مختلف و نیز نمونه های ارسالی از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها وجود دارد و طی کوتاه ترین زمان ممکن دقیق ترین نتایج ارائه می شود.

 

 فیزیولوژی و بیوشیمی آبزیان

از فعالیتهای مهم و جاری در این بخش بررسی پارامترهای مهم خون شناسی آبزیان بخصوص ماهیان پرورشی می باشد.پارامترهایی نظیر تعداد گلبولهای قرمز و سفید، تشخیص افتراقی گلبول های سفید اندازه گیری هماتوکریت و.. در این بخش انجام می شود .

بررسی اثرات سموم و آلاینده های مختلف بر عملکرد فیزیولوژیک اندام های مختلف آبزیان همچون تأثیر سموم بربافتهای آبشش ، کبدوکلیه و بررسی آسیب های ایجاد شده بر سلول های این بافت ها از دیگر ماموریتهای این آزمایشگاه میباشد .

 

 بیوتکنولوژی و ژنتیک آبزیان

 

 آزمایشگاه بهداشت و بیماریهای آبزیان

در این آزمایشگاه علاوه بر امکان آموزش تخصصی دانشجویان و محققین ، شرایط کشت قارچ و باکتری از نمونه های ارسالی از سایر مراکز تکثیر و پرورش یا نمونه زنده از محیط طبیعی ، تشریح اندامها و بررسی انگل های میکروسکوپی و ماکروسکوپی وجود دارد.

همچنین با کمک بخش هیدروشیمی در تشخیص بیماری ها و عوارض ناشی از اثر عوامل محیطی بر آبزیان نیز می توان فعالیت نماید.

در راستای ارائه خدمات پژوهشی ، این بخش قادر به آزمون اثرات سموم و نیز داروها در شرایط کاملا کنترل شده نیز می باشد.

 

 هیدروشیمی و آلودگیها

سنجش و حفظ کیفیت پارامتر های فیزیکی و شیمیایی آب در آبزی پروری یکی از مهمترین عوامل افزایش تولید می باشد. امکانات این بخش در بر گیرنده ی تجهیزاتی است که برای این امر بکار می رود. همچنین از آنجا که آلودگی های منابع آبی اعم از طبیعی یا مخازن پرورشی یکی از معضلات جهان امروز است، باید همیشه مورد بررسی و نظارت قرار گیرد .

در این بخش همچنین امکان انجام آزمایشات تعیین اثرسمیت مواد بر آبزیان در شرایط کنترل شده نیز میسر می باشد .از جمله دستگاه های موجود می توان به  اسپکتروفتومتر ، یون سنج ، دستگاه های اندازه گیری سختی ، pHواکسیژن محلول ، نیتریت و نیترات اشاره نمود.همچنین در این بخش ارائه ی مدیریت صحیح در استفاده ی درست از پارامتر های فیزیکو شیمیایی آبی و کنترل آنها در حد بهینه جهت دستیابی به حداکثر میزان تولید در آبزی پروری و جلوگیری از کاهش کیفیت آب در عرصه های مختلف آبزیان به دانشجویان و آبزی پروران ارائه می گردد.

کارگاه و موزه ادوات صید

 

ماهیان تزئینی