En 1399/03/09

 

احتراماً به اطلاع آندسته از دانشجویانی که تا کنون نسبت به تسویه بدهی (شهریه ثابت و متغیر) نیمسال دوم 90/91 اقدام ننموده اند میرساند، تا تاریخ 1390/12/15 می توانند جهت دریافت تسهیلات قرض الحسنه به صندوق رفاه دانشجویان واحد مراجعه نمایند