En 1399/03/15

جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم به ریاست دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حضور اعضا به منظور ارائه گزارش بودجه سال 95 و بررسی بودجه سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی استان قم برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر میرزاده در این جلسه با تاکید بر اینکه در 3 سال گذشته بیش از 4 هزار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ارتقای رتبه پیدا کرده اند، گفت: فرآیند ارتقای رتبه اعضای هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی تابع فرآیند ارتقای رتبه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
دکتر میرزاده با اشاره به چالش های پیش روی د انشگاه آزاد اسلامی، گفت: یکی از مشکلات اصلی دانشگاه آزاد اسلامی پرداخت حقوق و دستمزد به بیش از 100 هزار کارمند و عضو هیات علمی است، که قدرت توسعه زیرساخت ها و زیر بنا ها مانند تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه ها ی دانشگاه را کاهش می دهد از طرف دیگر کاهش جذب دانشجو و وجود رقبای زیاد ایجاب می کند واحدهای دانشگاهی به منظور توسعه کیفی به توسعه اقتصاد دانش بنیان و کسب درآمدهای غیر شهریه ای توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزد اسلامی ظرف سه سال گذشته، گفت: طی 3 سال گذشته، سالانه 20 درصد به حقوق اعضای هیات علمی و 15 درصد به حقوق کارمندان دانشگاه اضافه شده که با احتساب افزایش پایه های حقوق، پاداش و مزایا در مجموع 84 درصد افزایش حقوق اعضای هیات علمی و 122 درصد افزایش حقوق کارکنان را داشته ایم.
سیاست بودجه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 انقباضی است
دکتر میرزاده با تاکید بر اینکه سیاست بودجه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی در سال 96 انقباضی است، اظهار داشت: بدلیل امکان کاهش درآمدهای دانشگاه از طریق شهریه، واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید به کسب درآمدهای غیر شهریه ای، توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل به احسن کردن اموال توجه ویژه د اشته باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به راه اندازی اتوماسیون اداری در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر کشور گفت: در حال حاضر تمام نامه ها در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سیستم اتوماسیون اداری ارسال می شود. ارسال روزانه 6هزار نامه توسط اتوماسیون بین واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی، علاوه بر افزایش سرعت و کاهش هزینه های ارسال مرسولات کمک بزرگی به محیط زیست به خاطر حذف کاغذ است.
واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی طرح سامانه همکار آزاد (ساها) را تقویت کنند
دکتر میرزاده در ادامه خاطر نشان کرد: سامانه همکار آزاد (ساها) برای ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی به پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی و سایر پژوهشگران کشور با تجمیع 11 هزار آزمایشگاه و کارگاه راه اندازی شده و به تمام دانشجویان در سراسر کشور خدمات ارائه می دهد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی باید با سیاست گذاری درست باعث تقویت و توسعه این طرح بزرگ شوند.
پیش بینی قابل توجه برای درآمدهای غیر شهریه ای در بودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان قم
دکتر رهنمای رودپشتی معاون برنامه ریزی و اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به تصویب بودجه سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی استان قم، گفت: در این جلسه بودجه سال 96 استان قم با اصلاحاتی از حیث درآمد و هزینه 61 میلیارد تومان و از حیث منابع و مصارف 77 میلیارد تومان به تصویب رسید.
وی با بیان اینکه یکی از ویژگی های بودجه دانشگاه آزاد اسلامی استان قم پیش بینی قابل توجه برای درآمدهای غیر شهریه ای بود، گفت: بر اساس برنامه بودجه این استان درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان پاسخگوی هزینه های جاری دانشگاه آزاد اسلامی استان است.
رهنمای رودپشتی افزود: دانشگاه آزاد اسلامی استان قم حداقل کسری بودجه را داشت که مقرر شد از تبدیل به احسن اموال مازاد، برای کسری بودجه استفاده شود.