باسمه تعالی
اطلاعیه مهم
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ورودی ۱۳۹۹ مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری می رساند در اسرع وقت جهت تکمیل فرم صلاحیت عمومی به آدرس  sajed.iau.ir مراجعه نمایند.
ضمناً در صورت هرگونه اشکال و ابهام در فرایند ثبت نام و ورود ، پشتیبانی سامانه ساجد با شماره تلفن ۴۷۹۱۶۸۲۸-۰۲۱ پاسخگوی دانشجویان محترم می باشد.
بدیهی است مسولیت هرگونه تاخیر در تکمیل فرم مربوطه بر عهده دانشجویان محترم می باشد.