با سلام
همکاران گرامی بورسیه دو فرم زیر را پر نموده و تا روز شنبه ۵ تیر فرم ها را تحویل اقای ترابیان دهند

 

فرم یک

فرم دو