اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی می‌توانند با اتصال به اینترنت از داخل دانشگاه به بسیاری از مقالات پایگاه داده‌ها‌ی زیر دسترسی پیدا کنند.


 ScienceDirect.com

ieeexplore.org

Springer.com