برگزاری آیین معارفه دکتر حمید نیکویه بعنوان رئیس اداره نمایندگی نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با حضور حجه الاسلام والمسلمین شفیعی مدیرکل نظارت، ارزیابی، بازرسی و رسیدگی به شکایات منطقه ۳ و هیات همراه

1623227671-dd8b61b2-068c-458d-b31f-d9311b277775.jpg1623227656-beebe41d-40ba-45a4-b617-8cd7568c0370.jpg1623227631-ec72e37b-89cc-4b85-8f44-654958e7dee8.jpg1623227614-b1f1afac-c520-41b4-87e8-db0ef73cee16.jpg1623227589-4060a90e-1c42-4134-b166-67a39f2678a9.jpg1623227375-893f8fae-24c4-4509-a230-1859e25a6dd1.jpg