En 1400/07/04

اعضای گروه مهندسی کشاورزی - زراعت و اصلاح نباتات

نام و نام خانوادگي: سید مصطفی صادقی

تحصيلات: اصلاح نباتات- ژنتیک بیومتری

مرتبه: استادیار

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: مجید عاشوری

تحصيلات: زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

مرتبه: استادیار

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: سیروس بیدریغ

تحصيلات: باغبانی- فیزیولوژی گیاهان باغی

مرتبه: استادیار

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: حسن ثابتی راد

تحصيلات: زراعت

مرتبه: مربی

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: ناصر محمدیا ن روشن

تحصيلات: زراعت- فیزیولوژی گیاهان زراعی

مرتبه: مربی –دانشجوی دکتری

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: حمید رضا درودیان

تحصيلات: زراعت- اکولوژی گیاهان زراعی

مرتبه: استادیار

اعضای گروه مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی

نام و نام خانوادگي: بهمن سماک محمدی

تحصيلات: گیاه پزشکی

مرتبه: مربی- معادل دکتری

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: علی صادقی خامنه

تحصيلات: گیاهپزشکی

مرتبه: مربی

اعضای گروه مهندسی کشاورزی - آب

نام و نام خانوادگي: سحر دعایی

تحصيلات: خاکشناسی-فیزیک خاک

مرتبه: مربی –دانشجوی دکتری

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: جلال بهزادی

تحصيلات: اقلیم شناسی

مرتبه: استادیار

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: ابراهیم امیری

تحصيلات: آبیاری- زه کشی

مرتبه: دانشیار

-------------------------------------------------

اعضای گروه مهندسی کشاورزی - علوم و صنایع غذایی

نام و نام خانوادگي: آذین نصرالله زاده

تحصيلات: صنایع غذایی

مرتبه: مربی –دانشجوی دکتری

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: مهسا تبری

تحصيلات: صنایع غذایی

مرتبه: استادیار

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: ماندانا طایفه

تحصيلات: صنایع غذایی

مرتبه: مربی –دانشجوی دکتری

-------------------------------------------------

نام و نام خانوادگي: ندا قاسم زاده

تحصيلات: صنایع غذایی

مرتبه: مربی –دانشجوی دکتری