اساتید و دانشجویان دانشگاه آزا اسلامی واحد لاهیجان موفق به انتشار بیش از ۸۰ مقاله در مجلات معتبر علمی در پاییز و زمستان سال ۹۷ شده اند.

بیش از این نیز این واحد دانشگاهی، موفق شد با رشد و ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، دانشجویی و اجتماعی خود به‌عنوان سومین واحد دانشگاهی در میان دانشگاه‌های آزاد اسلامی در رتبه‌بندی سایمگو انتخاب شود.

این واحد دانشگاهی از لحاظ معیارهای تحقیقاتی در رده ۴۲۳ دنیا، ۵۰ ایران و ششم بین واحدهای دانشگاه آزاد، معیار ابداعات در رتبه ۴۷۰ دنیا، ۳۱ ایران و سوم در میان واحدهای دانشگاه آزاد، شاخص‌های اجتماعی در رتبه ۲۴۳ دنیا، ۲۸ ایران و ۲۲ در میان واحدهای دانشگاه آزاد قرار گرفته است.

در سال گذشته در رتبه ۷۲۸ جهان، ۶۸ ایران و ۱۵ در میان واحدهای دانشگاه آزاد قرار داشت و بهبود رتبه‌های فوق در سال جاری نشان‌دهنده رشد واحد در شاخص‌های سایمگو است.

مقالات منتشره در پاییز سال ۹۷

مقالات منتشره در زمستان سال ۹۷