En 1399/03/10

آزمون EPT خرداد ماه دانشگاه آزاد اسلامی 31 خرداد برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی به نقل از مرکز سنجش و پذیرش، زمان آزمون EPT خرداد ماه دانشگاه آزاد اسلامی تغییر یافت و به 31 خرداد انتقال پیدا کرد.

به اطلاع تمام متقاضیان شرکت در آزمون EPT خرداد دانشگاه آزاد اسلامی می رساند، با توجه به همزمانی آزمون کارشناسی ارشد سال 98 سازمان سنجش آموزش کشور با آزمونEPT در 24 خرداد، برگزاری این آزمون از تاریخ 24 خرداد به تاریخ 31 خرداد تغییر یافت.

انتهای پیام/