En 1399/03/16

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی را مأمن علم و دانش‌آموزی دانست که در هیچ‌شرایطی تعطیل‌بردار نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از لاهیجان، سیروس بیدریغ در نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال جدید، دانشگاه آزاد اسلامی را وام‌دار کشور، نظام و ملت دانست و ادامه داد:‌ «در ایام تعطیلات نوروز، بسیاری از همکاران و دانشجویان به یاری نهاد‌های متولی مبارزه با ویروس کرونا شتافتند و جهادی‌وار با‌ توجه به‌ وجود امکانات به تولید مواد ضدعفونی دست و سطوح اقدام کردند.»

وی با تشکر از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، اقدامات دانشجویان به‌ویژه دانشجویان بسیجی را ستود و افزود: «تولید ماسک، توزیع اقلام غذایی بین محرومان و کمک در راه‌اندازی ایستگاه‌های ضد‌عفونی ماشین در شهرستان از اقدامات دانشجویان بسیجی این واحد دانشگاهی است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان یادآور شد: «ضدعفونی بخش‌های مختلف این واحد دانشگاهی به‌صورت مستمر به‌منظور حفاظت از سلامتی کارکنان و مراجعان، قرارگرفتن میهمانسرای دانشگاه برای استراحت و اسکان پزشکان و پرستاران، ایجاد کمپینی از داوطلبان و دانشجویان سال آخر رشته‌‌های مرتبط مانند پرستاری، علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی برای همیاری با کادر پزشکی و همکاری با شهرداری برای سمپاشی محله‌های اطراف این واحد دانشگاه گوشه دیگری از اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در مبارزه با ویروس کرونا است.»

بی‌دریغ با‌ بیان‌ اینکه کشور در شرایط شتاب علمی است؛ بنابراین تحصیل علم و دانش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود، ادامه داد: «بر‌اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تا زمان رفع مشکل، کلاس‌ها به‌صورت مجازی و غیر‌حضوری برگزار می‌شود.»

وی با بیان اینکه برگزاری چنین طرح عظیمی و در این فرصت اندک یقیناً دارای اشکالاتی است، اظهار کرد: «همکاران در سازمان مرکزی، استان و این واحد دانشگاهی به‌صورت کامل در جریان این مشکلات بوده و به‌صورت مستمر در ارتباط با استادان و دانشجویان و در حال پیگیری رفع ایرادات در حد توان هستند‌.»

این مقام مسئول با‌ بیان‌ اینکه با‌ توجه به‌ شرایط، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان استقبال خوبی از کلاس‌ها داشته و لاهیجان از واحد‌های پیشرو در این امر است، اظهار کرد: «به‌زودی با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی جلسه برگزار می‌شود تا از نزدیک در جریان مشکلات کلاس‌های مجازی  از زبان دانشجویان باشیم و دغدغه‌های آنان را شنیده و برطرف کنیم.‌»

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با‌ بیان‌ اینکه سلامتی دانشجویان و همکاران اولویت اصلی دانشگاه آزاد است، بیان کرد: «بر‌اساس بخشنامه‌های سازمان مرکزی،‌ به‌دنبال حضور حداقلی همکاران، استادان و حل‌شدن مشکلات دانشجویان به‌صورت غیر‌حضوری و از راه دور هستیم و به‌همین دلیل تلفن تمام مدیران در فضای مجازی قرار گرفته تا دانشجویان قبل از حضور در این واحد دانشگاهی با آنان هماهنگ شوند.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی را مأمن علم و دانش‌آموزی دانست که در هیچ‌شرایطی تعطیل‌بردار نیست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از لاهیجان، سیروس بیدریغ در نخستین جلسه هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال جدید، دانشگاه آزاد اسلامی را وام‌دار کشور، نظام و ملت دانست و ادامه داد:‌ «در ایام تعطیلات نوروز، بسیاری از همکاران و دانشجویان به یاری نهاد‌های متولی مبارزه با ویروس کرونا شتافتند و جهادی‌وار با‌ توجه به‌ وجود امکانات به تولید مواد ضدعفونی دست و سطوح اقدام کردند.»

وی با تشکر از دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، اقدامات دانشجویان به‌ویژه دانشجویان بسیجی را ستود و افزود: «تولید ماسک، توزیع اقلام غذایی بین محرومان و کمک در راه‌اندازی ایستگاه‌های ضد‌عفونی ماشین در شهرستان از اقدامات دانشجویان بسیجی این واحد دانشگاهی است.»

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان یادآور شد: «ضدعفونی بخش‌های مختلف این واحد دانشگاهی به‌صورت مستمر به‌منظور حفاظت از سلامتی کارکنان و مراجعان، قرارگرفتن میهمانسرای دانشگاه برای استراحت و اسکان پزشکان و پرستاران، ایجاد کمپینی از داوطلبان و دانشجویان سال آخر رشته‌‌های مرتبط مانند پرستاری، علوم آزمایشگاهی و میکروبیولوژی برای همیاری با کادر پزشکی و همکاری با شهرداری برای سمپاشی محله‌های اطراف این واحد دانشگاه گوشه دیگری از اقدامات دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در مبارزه با ویروس کرونا است.»

بی‌دریغ با‌ بیان‌ اینکه کشور در شرایط شتاب علمی است؛ بنابراین تحصیل علم و دانش در هیچ شرایطی نباید تعطیل شود، ادامه داد: «بر‌اساس بخشنامه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تا زمان رفع مشکل، کلاس‌ها به‌صورت مجازی و غیر‌حضوری برگزار می‌شود.»

وی با بیان اینکه برگزاری چنین طرح عظیمی و در این فرصت اندک یقیناً دارای اشکالاتی است، اظهار کرد: «همکاران در سازمان مرکزی، استان و این واحد دانشگاهی به‌صورت کامل در جریان این مشکلات بوده و به‌صورت مستمر در ارتباط با استادان و دانشجویان و در حال پیگیری رفع ایرادات در حد توان هستند‌.»

این مقام مسئول با‌ بیان‌ اینکه با‌ توجه به‌ شرایط، استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان استقبال خوبی از کلاس‌ها داشته و لاهیجان از واحد‌های پیشرو در این امر است، اظهار کرد: «به‌زودی با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی جلسه برگزار می‌شود تا از نزدیک در جریان مشکلات کلاس‌های مجازی  از زبان دانشجویان باشیم و دغدغه‌های آنان را شنیده و برطرف کنیم.‌»

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با‌ بیان‌ اینکه سلامتی دانشجویان و همکاران اولویت اصلی دانشگاه آزاد است، بیان کرد: «بر‌اساس بخشنامه‌های سازمان مرکزی،‌ به‌دنبال حضور حداقلی همکاران، استادان و حل‌شدن مشکلات دانشجویان به‌صورت غیر‌حضوری و از راه دور هستیم و به‌همین دلیل تلفن تمام مدیران در فضای مجازی قرار گرفته تا دانشجویان قبل از حضور در این واحد دانشگاهی با آنان هماهنگ شوند.»