En 1399/03/06

آخرین مهلت ثبت نام در مسابقه بزرگ رویش۱
با جوایز ارزنده ۹ اردیبهشت ماه

https://farhangi.iauec.ac.ir

در ضمن ، به هر یک از دانشجویان محترمی که در این ترم درس قرائت قرآن کریم دارند، در صورت ثبت نام و شرکت در مسابقه یک نمره تشویقی اهدا خواهد شد.

لطفا کد رهگیری ثبت نام را به استاد مربوطه ارایه نمایید

image_2020_4_27-0_32_15_306_0NE.jpgimage_2020_4_27-0_31_30_477_UGB.jpg