En 1399/04/22

مرحله تحقیقاتی رساله دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با استفاده از Biomarkers و Neuroalgorithms با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از لاهیجان، مرحله تحقیقاتی، رساله دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با استفاده از Biomarkers و Neuroalgorithms به‌عنوان ابزاری برای تشخیص کودکان ADHD (اختلال نقص توجه / فزون کنشی) با موفقیت به پایان رسید.

این پژوهش در قالب رساله دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با همکاری استادان و متخصصان برتر کشور ایران و سوئیس و با توجه به‌ضرورت مطالعات بین‌رشته‌ای و به‌منظور افزایش دقت تشخیص اولیه و مدل‌سازی سیستم بر پایه توابع و کاربردهای مغز انتخاب شده به‌طوری‌که می‌توان از این بینش برای گسترش تشخیص و درمان بیشتر مرتبط، مورد استفاده قرار داد.

این کار تحقیقاتی توسط تیم تخصصی، متشکل از کامراد خوشحال، هیئت علمی گروه مهندسی کامپیوتر و استاد راهنمای نخست فائزه روحانی، دانشجوی مقطع دکتری مهندسی هوش مصنوعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، حمیدرضا طاهری استاد راهنمای دوم و علی مشهدی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و آندریاس مولر رئیس بنیاد مغز و تروما سوئیس به‌عنوان استادان مشاور و با مشارکت بنیاد Brain and Trauma Foundation Graubünden/Switzerland از بهمن‌ماه ۱۳۹۷ آغاز و در تابستان ۱۳۹۸ مراحل اجرایی آن(جمع‌آوری دادها از نمونه‌های مورد نظر) در دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد انجام پذیرفت.

در این رساله، با مطالعه و بررسی رفتار و تشخیص زودرس اختلال نقص توجه/ فزون کنشی در کودکان با کمک سیستم‌های هوشمند به راهکار کمک تشخیصی مناسب برای درمان اختلالات روانی و کمک در روند بهبود بیماری می‌توان نائل آمد و هدف اصلی این پژوهش، تعیین الگوهای رفتاری برای مدل‌سازی در راستای تشخیص ADHD در کودکان با استفاده از یادگیری ماشین (هوش مصنوعی) عنوان شده است.

به گزارش آنا، بهمن‌ ۱۳۹۸، فائزه روحانی دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با حضور در کلینیک مغز و تروما، کشور سوئیس به تجزیه و تحلیل و آنالیز داده‌ها با همکاری متخصصان نوروساینس بنیاد Brain and Trauma Foundation Graubünden پرداخت و فرایند تحقیقاتی مرتبط با آنالیز سیگنال‌های مغزی و تشخیص هوشمند بایومارکرهای مربوط به کودکان ADHD در خرداد سال جاری با موفقیت به پایان رسید.

این تحقیق به‌عنوان جورچین که عناصر آن روش‌های تشخیصی متفاوتی هستند، توسعه داده شده و آن روش‌های بالینی، آزمون‌های روان‌شناختی، پرسشنامه و مصاحبه‌ها، تحلیل عملکرد حرکتی کودک و سیگنال‌های مغزی مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش مهمی از این تحقیق به بررسی و تحلیل مجموعه داده‌های EEG و ERP می‌پردازد که از تعداد زیادی از کودکان و با استفاده از دستگاه neuroamp ساخته‌شده توسط انستیتو HBI سوئیس، جمع‌آوری شده و فائزه روحانی، داده‌های سیگنال‌های مغزی موردنیاز در این تحقیق مقطع دکتری را در طول مدت اقامت در بنیاد مغز و تروما سوئیس با نظارت مولر و دیگر متخصصان مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.

از دستاوردهای این تحقیق، استخراج الگوهای سیگنال‌های مغزی و نقش‌های رفتاری در ارتباط با کودکان کنترل‌شده و اختلال نقص توجه/ فزون کنشی می‌توان عنوان کرد و در ادامه، محققان این تحقیق به تحلیل رفتار حرکتی کودکان پیش فعال خواهند پرداخت.