En 1400/07/04

 

 اطلاعات مربوط به تأسیس مجله علمی

  تذکر: برای هر مجله بیشتر از ده نفر از اعضای هیات علمی نیاز میباشد که باید از سراسر کشور و در صورت امکان دانشگاههای خارج از کشور باشد.

 مدارک مورد نیاز: 

  1. فرم راه اندازی نشریه جدید
  2. فرم طرح توجیهی درخواست انتشار نشریه
  3. فرم اساسنامه مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
  4. فرم موافقت نامه توسط هریک از اعضای هیأت تحریریه
  5. فرم شناسنامه مجلات
  6. آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی
  7. فرم پرسشنامه مدیر مسول
  8. فرم پرسشنامه سردبیر
  9. فرم پرسشنامه اعضای هیات تحریریه

معرفی مجلات واحد

مجله‌ی تحقیق در عملیات و کاربردهای آن (ریاضیات کاربردی سابق)

مجله‌ی بین المللی تحقیق در عملیات

مجله‌ی توسعه آبزی پروری

مجله‌ی ‌زمین شناسی اکتشافی (زمین و منابع سابق)

مجله زیست فناوری میکروارگانیسم‌های محیطی

مجله‌ی علوم زیستی

فصلنامه‌ی علمی پژوهشنامه آبزیان

مجله‌ی فقه و معارف اسلامیمجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن 

مجله‌ی ریاضیات کاربردی(مجله سابق ریاضیات کاربردی)

وب سایت

www.jamlu.liau.ac.ir

  پست الکترونیک

 این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 
 
مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن 
(مجله ریاضیات کاربردی سابق)
صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، معاونت پژوهش و فناوری
مدیر مسئول
دکتر مهران فخرائی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
سر دبیر
دکتر سهراب کرد رستمی استاد گروه ریاضیات کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مدیر داخلی
دکتر بهروز دانشیان دانشیار گروه ریاضیات کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
هیأت تحریریه(به ترتیب حروف الفبا)
دکتر علیرضا امیر تیموری دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد،واحد رشت
دکتر علی امروز نژاد،دانشیار گروه مدیریت عملیاتی و اطلاعاتی، دانشگاه Aston
دکتر فرهاد حسین زاده لطفی،استاد گروه  ریاضیات کاربردی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات
دکتر محمد خدابخشی استادیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه لرستان
 دکتر بهروز دانشیان، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکتر فریدون رهنمای رود پشتی، استاد گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکز 
  دکتر مازیار صلاحی، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشکده ریاضی، دانشگاه گیلان
دکتر مهدی طلوع، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز 
دکتر فرید علیزاده، دانشیار گروه مدیریت و سیستمهای اطلاعاتی، دانشگاه Rutgers
دکتر یحیی فتحی، استاد گروه صنایع، دانشگاه North Carolina State University 
دکتر سهراب کرد رستمی، استاد گروه ریاضیات کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
دکتر مصطفی نصری، استاد گروه تحقیق در عملیات، دانشگاه Montreal
دکتر سید هادی ناصری، دانشیار گروه ریاضیات کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران
داری مجوز انتشار شماره 124/4163 مورخ 84/11/11  معاونت امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز بر اساس رأی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و نامه شماره  87/280449 مورخ 86/9/27  مجله فوق حائز شرایط دریافت درجه علمی پژوهشی گردیده است. همچنین این مجله در پایگاههای اطلاعاتی Copernicus , ISC, SID نمایه شده است. بنا به نظر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهش مبنی بر تخصصی شدن مجله طبق نامه شماره 90/3/11/35265 مورخ  89/9/8 ، با نام جدید تحقیق در عملیات و کاربردها در لایه سوم قرار گرفته است.
آدرس :لاهیجان ، خیابان کاشف شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی

کدپستی:  4416939515 

صندوق پستی:     1616

تلفن:    42229076 -013

فاکس:   42222602-013

وب سایت : 
پست الکترونیک:
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 مجله‌ی بین المللی تحقیق در عملیات

Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

مجله زمین و منابع 


صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، معاونت پژوهشی

مدیر مسئول

دکتر علی درویش زاده، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سر دبیر

دکتر علی درویش زاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

مدیر داخلی

دکتر افشار ضیاء ظریفی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

هیأت تحریریه

دکتر علی درویش زاده، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر منصور وثوقی عابدینی،دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر منصور قربانی،استادیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

دکتر محمد رضا جعفری، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر علیرضا گنجی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر جعفر قمی اویلی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر عباس بخشنده، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق شماره 87/227862 مورخ 87/7/14 و بر اساس مصوبه تاریخ 88/9/30 به شماره ثبت 88/10454 هیأت نظارت بر مطبوعات کشور فصلنامه علمی تخصصی زمین ومنابع مجوز انتشار یافت و بر اساس رأی شصت و سومین جلسه این کمیسیون در تاریخ 89/1/16 ، مجله زمین و منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان دارای شرایط درجه علمی پژوهشی شناخته شده است. این فصلنامه در مرکز ISC و SID نمایه شده است.

آدرس:لاهیجان ،خیابان کاشف شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

کدپستی:4416939515

  صندوق پستی:   1616  

تلفن: 42229076-013

فاکس:4222602-013

پست الکترونیکی مجله :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید 

 

مجله علوم زیستی 

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، معاونت پژوهشی

مدیر مسئول

دکتر مهدی آسمار ، استاد انستیتو پاستور ایران

سر دبیر

دکتر شعبانعلی نظامی، دانشیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

مدیر داخلی

دکتر حسین خارا ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

هیأت تحریریه

دکتر مهدی آسمار ، استاد انستیتو پاستور ایران

دکتر نور امیر مظفری، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر حسین خارا ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر محمد فائزی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر ناصر قائمی،استادیار دانشگاه تهران

دکتر عبدالکریم کشاورز، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر کریم مهدی نژاد، استادیار پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی گیلان- بندر انزلی

دکتر شعبانعلی نظامی، دانشیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

بر اساس مصوبه کمیسیون بررسی و تایید نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طبق شماره 87/91998 مورخ 85/4/21 و بر اساس مصوبه تاریخ 88/4/22 به شماره ثبت 124/2033 هیأت نظارت بر مطبوعات کشور فصلنامه علوم زیستی مجوز انتشار یافت و بر اساس رأی پنجاه و هفتمین جلسه این کمیسیون در تاریخ 88/5/5 با درجه علمی پژوهشی شناخته شده است. این فصلنامه در مرکز ISC و SID نمایه شده است.

آدرس: لاهیجان،خیابان کاشف شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

کدپستی:4416939515

صندوق پستی:1616 

تلفن: 42229076-013

فاکس:42222602-013

 پست الکترونیکی مجله :

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

پژوهشنامه آبزیان 

صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، معاونت پژوهشی

مدیر مسئول

دکتر عباسعلی زمینی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سر دبیر

دکتر شعبانعلی نظامی بلوچی دانشیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

هیأت تحریریه

دکتر قباد آذری تاکامی استاد دانشگاه تهران

دکتر مسعود ستاری دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر شعبانعلی نظامی بلوچی دانشیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

دکتر عباسعلی زمینی  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر حبیب وهاب زاده  استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر انوشه کوچکیان استادیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

دکتر محمد رضا قمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

بر اساس مصوبه پنجاه و ششمین جلسه کمسیون بررسی و تائید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ 1388/5/5 بر اساس نامه شماره 87/175213 مورخ 1388/5/24 فصلنامه علمی-تخصصی پژوهشنامه آبزیان مجوز انتشار دریافت کرد.

آدرس:لاهیجان ،خیابان کاشف شرقی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان-حوزه معاونت پژوهشی دفتر فصلنامه آبزیان

کدپستی:  4416939515

    صندوق پستی:     1616     

تلفن:   42229076 -013

فاکس: 42222602-013

  پست الکترونیکی مجله

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

فصلنامه الهیات و معارف اسلامی

( فقه و مبانی حقوق اسلامی )

صاحب امتیاز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان ، معاونت پژوهشی

مدیر مسئول

 دکتر محمد علی قربانی،استادیار واحد علوم تحقیقات گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سر دبیر

دکتر عبدالکریم عبدالهی نژاد،دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

هیأت تحریریه  (به ترتیب حروف الفبا)

حضرت آیت ا... زین العابدین قربانی،نماینده ولی فقیه در استان گیلان. استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

دکتر علی اکبر ایزدی فرد، استاد دانشگاه مازندران

دکتر عبدالکریم عبدالهی نژاد،دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد حسن حائزی یزدی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر غفور خوئینی،استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

دکتر عبدا... امیدی فرد،استادیار دانشگاه قم

دکتر حسین ناصری مقدم،دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسن آقا بابایی،دانشیار دانشگاه گیلان

دکتر محمد علی قربانی،استادیار واحد علوم تحقیقات گیلان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

آدرس :لاهیجان ، خیابان کاشف شرقی، دانشگاه آزاد اسلامی

کدپستی     4416939515

صندوق پستی       1616

   تلفن      42229076-013

فاکس    42222602-013